Amstelredams Eer Ende Opkomen, Door De Denckwaerdighe Mirakelen Aldaer Gheschied Aen Ende Door Het H. Sacrament Des Altaers (1639)