Een Spiegelboeck Inhoudende Ses Spiegels, Waer In Veel Deuchden Claer Aen Te Mercken Zijn (1600)