Konstighe Refereynen Vol Schoone Schrifture Ende Leeringen, Begrepen In Drye Verscheyde Boecken (1646)