Levenders Reden-Feest, Oft Amsteldams Helicon Op-Ghestelt By De Brabantsche Reden-Rijcke Bergaderingh Uyt Levender Jonst (1624)