Ongeluckige Voyagie, Vant Schip Batavia, Nae Oost-Indien (1648)