Ordonnantie En Statuyt Conincx Ons Gheduchts Heeren Opt Maken, Erigeren (1576)