Phantasia: Kluchts-Gewijs Vertoont, Op De Amsteldamsche Shouburg, Den 2 Maert, Anno 1645 (1645)