Placcaet By De Welcke Valentin De Par Dieu Verclaert Wert Voor Rebel (1579)