Propositie, Openinghe Ende Vertooch Ghedaen Van Weghen Myne Heeren (1579)