Tafereel Van De Belacchende Werelt: En Des Selfs Geluckige Eeuwe, Goet Rondt (1635)